CÁC CÔNG TRÌNH THI CÔNG NHÀ THỜ NỔI BẬT

25. Lợp Ngói Lát Nền Xong Nhà Thờ 3 Gian 2 Mái ở Mai Đình Sóc Sơn Hà Nội

25. Lợp ngói lát nền xong Nhà thờ 3 gian 2 mái ở Mai Đình Sóc Sơn Hà Nội

25. Lợp ngói lát nền xong Nhà thờ 3 gian 2 mái ở Mai Đình Sóc Sơn Hà Nội

Xem thêm
24. Bàn Giao Khánh Thành Nhà Thờ 3 Gian 2 Mái Bậc Cấp đá Mỹ Nghệ, Cảnh Quan Nhà ở Mái Thái Sân Cổng Hàng Rào ở Văn Lâm Hưng Yên

24. Bàn giao khánh thành Nhà thờ 3 gian 2 mái bậc cấp đá mỹ nghệ, cảnh quan Nhà ở mái thái sân cổng hàng rào ở Văn Lâm Hưng Yên

24. Bàn giao khánh thành Nhà thờ 3 gian 2 mái bậc cấp đá mỹ nghệ, cảnh quan Nhà ở mái thái sân cổng hàng rào ở Văn Lâm Hưng Yên

Xem thêm
23. Bàn Giao Khánh Thành Nhà Thờ 2 Tầng 4 Mái Lan Can đá ở Vĩnh Quang TP Cao Bằng

23. Bàn giao khánh thành Nhà thờ 2 tầng 4 mái lan can đá ở Vĩnh Quang TP Cao Bằng

23. Bàn giao khánh thành Nhà thờ 2 tầng 4 mái lan can đá ở Vĩnh Quang TP Cao Bằng

Xem thêm
25. Cất Nóc Thượng Lương Nhà Thờ 3 Gian Mai Đình, Sóc Sơn, Hà Nội

25. Cất nóc thượng lương Nhà thờ 3 gian Mai Đình, Sóc Sơn, Hà Nội

25. Cất nóc thượng lương Nhà thờ 3 gian Mai Đình, Sóc Sơn, Hà Nội

Xem thêm
24. Lắp Cửa Sơn Hoàn Thiện Bàn Giao Nhà Thờ 3 Gian Nghĩa Trai, Văn Lâm, Hưng Yên

24. Lắp cửa sơn hoàn thiện bàn giao Nhà thờ 3 gian Nghĩa Trai, Văn Lâm, Hưng Yên

24. Lắp cửa sơn hoàn thiện bàn giao Nhà thờ 3 gian Nghĩa Trai, Văn Lâm, Hưng Yên

Xem thêm
24. Lợp Ngói Lát Nền Xong Nhà Thờ 3 Gian 2 Mái ở Nghĩa Trai, X Tân Quang, H Văn Lâm, Hưng Yên

24. Lợp ngói lát nền xong Nhà thờ 3 gian 2 mái ở Nghĩa Trai, X Tân Quang, H Văn Lâm, Hưng Yên

24. Lợp ngói lát nền xong Nhà thờ 3 gian 2 mái ở Nghĩa Trai, X Tân Quang, H Văn Lâm, Hưng Yên

Xem thêm
23. Sơn Bả Hoàn Thiện Xong Nhà Thờ 2 Tầng 4 Mái ở Xã Vĩnh Quang TP Cao Bằng

23. Sơn bả hoàn thiện xong nhà thờ 2 tầng 4 mái ở xã Vĩnh Quang TP Cao Bằng

23. Sơn bả hoàn thiện xong nhà thờ 2 tầng 4 mái ở xã Vĩnh Quang TP Cao Bằng

Xem thêm
23. Cất Nóc Thượng Lương Nhà Thờ 2 Tầng 4 Mái ở Vĩnh Quang, TP Cao Bằng

23. Cất nóc thượng lương Nhà thờ 2 tầng 4 mái ở Vĩnh Quang, TP Cao Bằng

23. Cất nóc thượng lương Nhà thờ 2 tầng 4 mái ở Vĩnh Quang, TP Cao Bằng

Xem thêm
24. Đổ Cột Xây Tường Làm Cấu Kiện Nhà Thờ 3 Gian ở Văn Lâm, Hưng Yên

24. Đổ cột xây tường làm cấu kiện Nhà thờ 3 gian ở Văn Lâm, Hưng Yên

24. Đổ cột xây tường làm cấu kiện Nhà thờ 3 gian ở Văn Lâm, Hưng Yên

Xem thêm
24. Khởi Công Xây Dựng Nhà Thờ 3 Gian Giả Gỗ – Nhà ở 1 Tầng ở Nghĩa Trai, Văn Lâm, Hưng Yên

24. Khởi công xây dựng Nhà thờ 3 gian giả gỗ – Nhà ở 1 tầng ở Nghĩa Trai, Văn Lâm, Hưng Yên

24. Khởi công xây dựng Nhà thờ 3 gian giả gỗ – Nhà ở 1 tầng ở Nghĩa Trai, Văn Lâm, Hưng Yên

Xem thêm
23. Khởi Công Xây Dựng Nhà Thờ 2 Tầng 4 Mái đao ở Bản Ngần, Vĩnh Quang, TP Cao Bằng

23. Khởi công xây dựng Nhà thờ 2 tầng 4 mái đao ở Bản Ngần, Vĩnh Quang, TP Cao Bằng

23. Khởi công xây dựng Nhà thờ 2 tầng 4 mái đao ở Bản Ngần, Vĩnh Quang, TP Cao Bằng

Xem thêm
22. Đã Lắp Chân đá Ngạch Cửa Xong , đang Sơn Hoàn Thiện Nhà Thờ 3 Gian ở Cổ Nhuế, Hà Nội

22. Đã lắp chân đá ngạch cửa xong , đang sơn hoàn thiện Nhà thờ 3 gian ở Cổ Nhuế, Hà Nội

22. Đã lắp chân đá ngạch cửa xong , đang sơn hoàn thiện Nhà thờ 3 gian ở Cổ Nhuế, Hà Nội

Xem thêm
22. Đắp Bờ Chuẩn Bị Lợp Ngói Nhà Thờ 3 Gian Bê Tông Giả Gỗ ở Cổ Nhuế Từ Liêm Hà Nội

22. Đắp bờ chuẩn bị lợp ngói Nhà thờ 3 gian bê tông giả gỗ ở Cổ Nhuế Từ Liêm Hà Nội

22. Đắp bờ chuẩn bị lợp ngói Nhà thờ 3 gian bê tông giả gỗ ở Cổ Nhuế Từ Liêm Hà Nội

Xem thêm
21. Hoàn Thiện Sơn Bả Lát Nền Lát Sân… Nhà 5 Gian ở Xuân Giang Sóc Sơn Hà Nội

21. Hoàn thiện sơn bả lát nền lát sân… Nhà 5 gian ở Xuân Giang Sóc Sơn Hà Nội

21. Hoàn thiện sơn bả lát nền lát sân… Nhà 5 gian ở Xuân Giang Sóc Sơn Hà Nội

Xem thêm
20. Bàn Giao Hoàn Thành Nhà Thờ 3 Gian ở Vĩnh Ninh Vĩnh Lộc Thanh Hóa

20. Bàn giao hoàn thành Nhà thờ 3 gian ở Vĩnh Ninh Vĩnh Lộc Thanh Hóa

20. Bàn giao hoàn thành Nhà thờ 3 gian ở Vĩnh Ninh Vĩnh Lộc Thanh Hóa

Xem thêm
11. Bàn Giao Nhà Khách 7 Gian Đình Làng Ích Vịnh Vĩnh Quỳnh Thanh Trì Hà Nội

11. Bàn giao Nhà khách 7 gian Đình Làng Ích Vịnh Vĩnh Quỳnh Thanh Trì Hà Nội

11. Bàn giao Nhà khách 7 gian Đình Làng Ích Vịnh Vĩnh Quỳnh Thanh Trì Hà Nội

Xem thêm
19. Bàn Giao Hoàn Thành Nhà Thờ Định Thành Yên Định Thanh Hóa

19. Bàn giao hoàn thành Nhà thờ Định Thành Yên Định Thanh Hóa

19. Bàn giao hoàn thành Nhà thờ Định Thành Yên Định Thanh Hóa

Xem thêm
20. Sơn Giả Gỗ Lát Nền Lát Bậc Cấp Nhà Thờ Vĩnh Ninh Vĩnh Lộc Thanh Hóa

20. Sơn giả gỗ lát nền lát bậc cấp Nhà thờ Vĩnh Ninh Vĩnh Lộc Thanh Hóa

20. Sơn giả gỗ lát nền lát bậc cấp Nhà thờ Vĩnh Ninh Vĩnh Lộc Thanh Hóa

Xem thêm
18. Lắp đặt đồ Thờ 3 Ban đầy đủ Sơn Son Thếp Vàng Nhà Thờ Kỳ Thư Hà Tĩnh

18. Lắp đặt đồ thờ 3 ban đầy đủ sơn son thếp vàng Nhà thờ Kỳ Thư Hà Tĩnh

   

18. Lắp đặt đồ thờ 3 ban đầy đủ sơn son thếp vàng Nhà thờ Kỳ Thư Hà Tĩnh

Xem thêm
19. Sơn Giả Gỗ Giả đá Hoàn Thiện Nhà Thờ 3 Gian 2 Mái ở Định Thành Yên Định Thanh Hóa

19. Sơn giả gỗ giả đá hoàn thiện Nhà thờ 3 gian 2 mái ở Định Thành Yên Định Thanh Hóa

19. Sơn giả gỗ giả đá hoàn thiện Nhà thờ 3 gian 2 mái ở Định Thành Yên Định Thanh Hóa

Xem thêm
18. Sơn Bả Lắp Cửa Hoàn Thiện Nhà Thờ 2 Mái Cổ đẳng ở Kỳ Thư Kỳ Anh Hà Tĩnh

18. Sơn bả lắp cửa hoàn thiện Nhà thờ 2 mái cổ đẳng ở Kỳ Thư Kỳ Anh Hà Tĩnh

18. Sơn bả lắp cửa hoàn thiện Nhà thờ 2 mái cổ đẳng ở Kỳ Thư Kỳ Anh Hà Tĩnh

Xem thêm