CÁC CÔNG TRÌNH THI CÔNG NHÀ THỜ NỔI BẬT

Hoàn Thành Bàn Giao Nhà Thờ 4 Mái ở Minh Nghĩa Nông Cống Thanh Hóa

Hoàn thành bàn giao Nhà thờ 4 mái ở Minh Nghĩa Nông Cống Thanh Hóa

Hoàn thành bàn giao Nhà thờ 4 mái ở Minh Nghĩa Nông Cống Thanh Hóa

Xem thêm
Cất Nóc Thượng Lương Nhà Thờ Họ 4 Mái 2 Cung ở Kỳ Anh Hà Tĩnh

Cất nóc thượng lương Nhà thờ họ 4 mái 2 cung ở Kỳ Anh Hà Tĩnh

Cất nóc thượng lương Nhà thờ họ 4 mái 2 cung ở Kỳ Anh Hà Tĩnh

Xem thêm
Thi Công Xây Dựng Nhà Khách 7 Gian đình Ích Vịnh – Vĩnh Quỳnh- Hà Nội

Thi công xây dựng Nhà khách 7 gian đình Ích Vịnh – Vĩnh Quỳnh- Hà Nội

Thi công xây dựng Nhà khách 7 gian đình Ích Vịnh – Vĩnh Quỳnh- Hà Nội

Xem thêm
Hoàn Thành Bàn Giao Nhà Thờ Ích Vịnh- Vĩnh Quỳnh – Hà Nội

Hoàn thành bàn giao Nhà thờ Ích Vịnh- Vĩnh Quỳnh – Hà Nội

Hoàn thành bàn giao Nhà thờ Ích Vịnh- Vĩnh Quỳnh – Hà Nội

Xem thêm
Hoàn Thiện Sơn Giả Gỗ Nhà Thờ Ích Vịnh – Vĩnh Quỳnh – Hà Nội

Hoàn thiện sơn giả gỗ Nhà thờ Ích Vịnh – Vĩnh Quỳnh – Hà Nội

Hoàn thiện sơn giả gỗ Nhà thờ Ích Vịnh – Vĩnh Quỳnh – Hà Nội

Xem thêm
Đắp Vẽ Trực Tiếp Hoa Văn Nhà Thờ Ích Vịnh Vĩnh Quỳnh Hà Nội

Đắp vẽ trực tiếp Hoa văn Nhà thờ Ích Vịnh Vĩnh Quỳnh Hà Nội

Đắp vẽ trực tiếp Hoa văn Nhà thờ Ích Vịnh Vĩnh Quỳnh Hà Nội

Xem thêm
Hoàn Thành Nhà Thờ 2 Tầng 8 Mái đao ở Vĩnh Quỳnh Hà Nội

Hoàn thành Nhà thờ 2 tầng 8 mái đao ở Vĩnh Quỳnh Hà Nội

Hoàn thành Nhà thờ 2 tầng 8 mái đao ở Vĩnh Quỳnh Hà Nội

Xem thêm
Hoàn Thành Bàn Giao Nhà 5 Gian Vũ Thư – Thái Bình

Hoàn thành bàn giao nhà 5 gian Vũ Thư – Thái Bình

Hoàn thành bàn giao nhà 5 gian Vũ Thư – Thái Bình

Xem thêm
Lắp Cửa Điện Thờ Vĩnh Quỳnh Chuẩn Bị Bàn Giao

Lắp cửa Điện thờ Vĩnh Quỳnh chuẩn bị bàn giao

Lắp cửa Điện thờ Vĩnh Quỳnh chuẩn bị bàn giao

Xem thêm
Hoàn Thành Bàn Giao Nhà Từ đường ở Hoằng Hóa Thanh Hóa

Hoàn thành bàn giao Nhà từ đường ở Hoằng Hóa Thanh Hóa

Hoàn thành bàn giao Nhà từ đường ở Hoằng Hóa Thanh Hóa

Xem thêm
Lắp đặt Nội Thất đồ Thờ Bàn Giao Hoàn Thành Nhà Thờ Đốc Tín – Mỹ Đức – Hà Nội

Lắp đặt nội thất đồ thờ bàn giao hoàn thành nhà thờ Đốc Tín – Mỹ Đức – Hà Nội

Lắp đặt nội thất đồ thờ bàn giao hoàn thành nhà thờ Đốc Tín – Mỹ Đức – Hà Nội

Xem thêm
Lắp Cửa Bàn Giao Nhà Thờ Mỹ Đức Hà Nội

Lắp cửa bàn giao nhà thờ Mỹ Đức Hà Nội

Lắp cửa bàn giao nhà thờ Mỹ Đức Hà Nội

Xem thêm
Bàn Giao Nhà Thờ Khúc Thủy- Thanh Oai- Hà Nội

Bàn giao nhà thờ Khúc Thủy- Thanh Oai- Hà Nội

Bàn giao nhà thờ Khúc Thủy- Thanh Oai- Hà Nội

Xem thêm
Nhà Thờ ở Duy Tiên Hà Nam Sau 3 Tháng Bàn Giao

Nhà thờ ở Duy Tiên Hà Nam sau 3 tháng bàn giao

Nhà thờ ở Duy Tiên Hà Nam sau 3 tháng bàn giao

Xem thêm
Quy Trình Thi Công Nhà Thờ Họ Từ Làm Móng đến Lắp Cửa Hoàn Thành Công Trình!

Quy trình thi công Nhà thờ họ từ làm móng đến lắp cửa hoàn thành công trình!

Quy trình thi công Nhà thờ họ từ làm móng đến lắp cửa hoàn thành công trình!

Xem thêm
Lắp Cửa Bức Bàn Hoàn Thành Bàn Giao Công Trình Nhà Từ đường ở Duy Tiên – Hà Nam

Lắp cửa bức bàn hoàn thành bàn giao công trình Nhà từ đường ở Duy Tiên – Hà Nam

Lắp cửa bức bàn hoàn thành bàn giao công trình Nhà từ đường ở Duy Tiên – Hà Nam

Xem thêm
Hoàn Thành Bên Ngoài Không Gian Tâm Linh Hoàng Mai Hà Nội

Hoàn thành bên ngoài Không gian Tâm linh Hoàng Mai Hà Nội

Hoàn thành bên ngoài Không gian Tâm linh Hoàng Mai Hà Nội

Xem thêm
Đi Xem Lại Nhà Thờ P. Minh Khai Q. Bắc Từ Liêm HN Sau 8 Năm Sử Dụng!

Đi xem lại Nhà thờ P. Minh Khai Q. Bắc Từ Liêm HN sau 8 năm sử dụng!

Đi xem lại Nhà thờ P. Minh Khai Q. Bắc Từ Liêm HN sau 8 năm sử dụng!

Xem thêm
Nhà Thờ ở Vụ Bản, Nam Định

Nhà thờ ở Vụ Bản, Nam Định

                         

Nhà thờ ở Vụ Bản, Nam Định

Xem thêm
Nhà Thờ ở Kinh Môn, Hải Dương

Nhà thờ ở Kinh Môn, Hải Dương

                         

Nhà thờ ở Kinh Môn, Hải Dương

Xem thêm
Nhà Thờ ở Giáp Nhị, Hoàng Mai, Hà Nội

Nhà thờ ở Giáp Nhị, Hoàng Mai, Hà Nội

                         

Nhà thờ ở Giáp Nhị, Hoàng Mai, Hà Nội

Xem thêm