CÁC CÔNG TRÌNH THI CÔNG NHÀ THỜ NỔI BẬT

19. Bàn Giao Hoàn Thành Nhà Thờ Định Thành Yên Định Thanh Hóa

19. Bàn giao hoàn thành Nhà thờ Định Thành Yên Định Thanh Hóa

19. Bàn giao hoàn thành Nhà thờ Định Thành Yên Định Thanh Hóa

Xem thêm
20. Sơn Giả Gỗ Lát Nền Lát Bậc Cấp Nhà Thờ Vĩnh Ninh Vĩnh Lộc Thanh Hóa

20. Sơn giả gỗ lát nền lát bậc cấp Nhà thờ Vĩnh Ninh Vĩnh Lộc Thanh Hóa

20. Sơn giả gỗ lát nền lát bậc cấp Nhà thờ Vĩnh Ninh Vĩnh Lộc Thanh Hóa

Xem thêm
18. Lắp đặt đồ Thờ 3 Ban đầy đủ Sơn Son Thếp Vàng Nhà Thờ Kỳ Thư Hà Tĩnh

18. Lắp đặt đồ thờ 3 ban đầy đủ sơn son thếp vàng Nhà thờ Kỳ Thư Hà Tĩnh

   

18. Lắp đặt đồ thờ 3 ban đầy đủ sơn son thếp vàng Nhà thờ Kỳ Thư Hà Tĩnh

Xem thêm
19. Sơn Giả Gỗ Giả đá Hoàn Thiện Nhà Thờ 3 Gian 2 Mái ở Định Thành Yên Định Thanh Hóa

19. Sơn giả gỗ giả đá hoàn thiện Nhà thờ 3 gian 2 mái ở Định Thành Yên Định Thanh Hóa

19. Sơn giả gỗ giả đá hoàn thiện Nhà thờ 3 gian 2 mái ở Định Thành Yên Định Thanh Hóa

Xem thêm
18. Sơn Bả Lắp Cửa Hoàn Thiện Nhà Thờ 2 Mái Cổ đẳng ở Kỳ Thư Kỳ Anh Hà Tĩnh

18. Sơn bả lắp cửa hoàn thiện Nhà thờ 2 mái cổ đẳng ở Kỳ Thư Kỳ Anh Hà Tĩnh

18. Sơn bả lắp cửa hoàn thiện Nhà thờ 2 mái cổ đẳng ở Kỳ Thư Kỳ Anh Hà Tĩnh

Xem thêm
17. Xong Gỗ Chuẩn Bị Lợp Ngói Lầu Gỗ Thủy đình ở Đông Thành Thanh Ba Phú Thọ

17. Xong gỗ chuẩn bị lợp ngói Lầu gỗ thủy đình ở Đông Thành Thanh Ba Phú Thọ

17. Xong gỗ chuẩn bị lợp ngói Lầu gỗ thủy đình ở Đông Thành Thanh Ba Phú Thọ

Xem thêm
19. Lợp Ngói, Lát Nền, đắp Vẽ Hoa Lá Bên Trong Nhà Thờ 3 Gian 2 Mái ở Định Thành Yên Định Thanh Hóa

19. Lợp ngói, lát nền, đắp vẽ hoa lá bên trong Nhà thờ 3 gian 2 mái ở Định Thành Yên Định Thanh Hóa

19. Lợp ngói, lát nền, đắp vẽ hoa lá bên trong Nhà thờ 3 gian 2 mái ở Định Thành Yên Định Thanh Hóa

Xem thêm
20. Cất Nóc Nhà Thờ 3 Gian 2 Mái Hậu Cung ở Vĩnh Ninh Vĩnh Lộc Thanh Hóa

20. Cất nóc Nhà thờ 3 gian 2 mái Hậu cung ở Vĩnh Ninh Vĩnh Lộc Thanh Hóa

20. Cất nóc Nhà thờ 3 gian 2 mái Hậu cung ở Vĩnh Ninh Vĩnh Lộc Thanh Hóa

Xem thêm
21. Khởi Công Xây Dựng Nhà ở Quê 5 Gian 2 Mái ở Xuân Giang , Sóc Sơn, Hà Nội

21. Khởi công xây dựng Nhà ở quê 5 gian 2 mái ở Xuân Giang , Sóc Sơn, Hà Nội

21. Khởi công xây dựng Nhà ở quê 5 gian 2 mái ở Xuân Giang , Sóc Sơn, Hà Nội

Xem thêm
18. Lễ Cất Nóc Thượng Lương Nhà Thờ 2 Mái Cổ đẳng ở Kỳ Thư Kỳ Anh Hà Tĩnh

18. Lễ cất nóc thượng lương nhà thờ 2 mái cổ đẳng ở Kỳ Thư Kỳ Anh Hà Tĩnh

18. Lễ cất nóc thượng lương nhà thờ 2 mái cổ đẳng ở Kỳ Thư Kỳ Anh Hà Tĩnh

Xem thêm
16. Lễ Cất Nóc Thượng Lương Nhà Thờ 4 Mái ở Đồng Tiến Khoái Châu Hưng Yên

16. Lễ cất nóc thượng lương nhà thờ 4 mái ở Đồng Tiến Khoái Châu Hưng Yên

16. Lễ cất nóc thượng lương nhà thờ 4 mái ở Đồng Tiến Khoái Châu Hưng Yên

Xem thêm
15. Lợp Ngói Nhà Thờ, Lợp Mái Tôn Nhà Ngang , Chuẩn Bị Lát Nền Nhà Thờ ở Tiên Nội, Duy Tiên , Hà Nam

15. Lợp ngói nhà thờ, lợp mái tôn nhà ngang , chuẩn bị lát nền Nhà thờ ở Tiên Nội, Duy Tiên , Hà Nam

15. Lợp ngói nhà thờ, lợp mái tôn nhà ngang , chuẩn bị lát nền Nhà thờ ở Tiên Nội, Duy Tiên , Hà Nam

Xem thêm
14. Sơn Bả Hoàn Thiện Xong Nhà Thờ 2 Tầng ở Khu Trần P Hạp Lĩnh Tp Bắc Ninh.

14. Sơn bả hoàn thiện xong Nhà thờ 2 tầng ở Khu Trần p Hạp Lĩnh tp Bắc Ninh.

14. Sơn bả hoàn thiện xong Nhà thờ 2 tầng ở Khu Trần p Hạp Lĩnh tp Bắc Ninh.

Xem thêm
12. Khánh Thành Bàn Giao Nhà Thờ 2 Tầng ở Văn Bình Thường Tín Hà Nội

12. Khánh thành bàn giao Nhà thờ 2 tầng ở Văn Bình Thường Tín Hà Nội

12. Khánh thành bàn giao Nhà thờ 2 tầng ở Văn Bình Thường Tín Hà Nội

Xem thêm
14. Hoàn Thiện Nốt Lan Can Cột đồng Trụ Chấn Môn Nhà Thờ 2 Tầng 2 Mái ở Khu Trần- P Hạp Lĩnh – TP Bắc Ninh

14. Hoàn thiện nốt lan can cột đồng trụ chấn môn Nhà thờ 2 tầng 2 mái ở Khu Trần- P Hạp Lĩnh – TP Bắc Ninh

14. Hoàn thiện nốt lan can cột đồng trụ chấn môn Nhà thờ 2 tầng 2 mái ở Khu Trần- P Hạp Lĩnh – TP Bắc Ninh

Xem thêm
13. Lợp Ngói đắp Bờ Nhà Thờ 5 Gian 4 Mái ở Tĩnh Hải – Tĩnh Gia – Thanh Hóa

13. Lợp ngói đắp bờ Nhà thờ 5 gian 4 mái ở Tĩnh Hải – Tĩnh Gia – Thanh Hóa

13. Lợp ngói đắp bờ Nhà thờ 5 gian 4 mái ở Tĩnh Hải – Tĩnh Gia – Thanh Hóa

Xem thêm
10. Lắp Nội Thất đồ Thờ Hoàn Thành Bàn Giao Nhà Thờ ở Kỳ Anh Hà Tĩnh

10. Lắp nội thất đồ thờ hoàn thành bàn giao Nhà thờ ở Kỳ Anh Hà Tĩnh

10. Lắp nội thất đồ thờ hoàn thành bàn giao Nhà thờ ở Kỳ Anh Hà Tĩnh

Xem thêm
10. Sơn Giả Gỗ Hoàn Thiện Nhà Thờ Kỳ Anh Hà Tĩnh

10. Sơn giả gỗ hoàn thiện Nhà thờ Kỳ Anh Hà Tĩnh

10. Sơn giả gỗ hoàn thiện Nhà thờ Kỳ Anh Hà Tĩnh

Xem thêm
12. Lót Ngói Màn Trên Rui, Nét Mới ở Công Trình Nhà Thờ 2 Tầng Văn Bình Thường Tín Hà Nội

12. Lót ngói màn trên rui, nét mới ở công trình Nhà thờ 2 tầng Văn Bình Thường Tín Hà Nội

12. Lót ngói màn trên rui, nét mới ở công trình Nhà thờ 2 tầng Văn Bình Thường Tín Hà Nội

Xem thêm
11. Sơn Giả Gỗ Nhà Khách 7 Gian đình Ích Vịnh , Vĩnh Quỳnh , Hà Nội

11. Sơn giả gỗ Nhà khách 7 gian đình Ích Vịnh , Vĩnh Quỳnh , Hà Nội

11. Sơn giả gỗ Nhà khách 7 gian đình Ích Vịnh , Vĩnh Quỳnh , Hà Nội

Xem thêm
10. Hoàn Thành Phần Thô Nhà Thờ Chuẩn Bị Vào Sơn Bả Nhà Thờ ở Kỳ Anh Hà Tĩnh

10. Hoàn thành phần thô Nhà thờ chuẩn bị vào sơn bả Nhà thờ ở Kỳ Anh Hà Tĩnh

Hon

10. Hoàn thành phần thô Nhà thờ chuẩn bị vào sơn bả Nhà thờ ở Kỳ Anh Hà Tĩnh

Xem thêm