CÁC CÔNG TRÌNH THI CÔNG NHÀ THỜ NỔI BẬT

15. Lợp Ngói Nhà Thờ, Lợp Mái Tôn Nhà Ngang , Chuẩn Bị Lát Nền Nhà Thờ ở Tiên Nội, Duy Tiên , Hà Nam

15. Lợp ngói nhà thờ, lợp mái tôn nhà ngang , chuẩn bị lát nền Nhà thờ ở Tiên Nội, Duy Tiên , Hà Nam

15. Lợp ngói nhà thờ, lợp mái tôn nhà ngang , chuẩn bị lát nền Nhà thờ ở Tiên Nội, Duy Tiên , Hà Nam

Xem thêm
14. Sơn Bả Hoàn Thiện Xong Nhà Thờ 2 Tầng ở Khu Trần P Hạp Lĩnh Tp Bắc Ninh.

14. Sơn bả hoàn thiện xong Nhà thờ 2 tầng ở Khu Trần p Hạp Lĩnh tp Bắc Ninh.

14. Sơn bả hoàn thiện xong Nhà thờ 2 tầng ở Khu Trần p Hạp Lĩnh tp Bắc Ninh.

Xem thêm
12. Khánh Thành Bàn Giao Nhà Thờ 2 Tầng ở Văn Bình Thường Tín Hà Nội

12. Khánh thành bàn giao Nhà thờ 2 tầng ở Văn Bình Thường Tín Hà Nội

12. Khánh thành bàn giao Nhà thờ 2 tầng ở Văn Bình Thường Tín Hà Nội

Xem thêm
14. Hoàn Thiện Nốt Lan Can Cột đồng Trụ Chấn Môn Nhà Thờ 2 Tầng 2 Mái ở Khu Trần- P Hạp Lĩnh – TP Bắc Ninh

14. Hoàn thiện nốt lan can cột đồng trụ chấn môn Nhà thờ 2 tầng 2 mái ở Khu Trần- P Hạp Lĩnh – TP Bắc Ninh

14. Hoàn thiện nốt lan can cột đồng trụ chấn môn Nhà thờ 2 tầng 2 mái ở Khu Trần- P Hạp Lĩnh – TP Bắc Ninh

Xem thêm
13. Lợp Ngói đắp Bờ Nhà Thờ 5 Gian 4 Mái ở Tĩnh Hải – Tĩnh Gia – Thanh Hóa

13. Lợp ngói đắp bờ Nhà thờ 5 gian 4 mái ở Tĩnh Hải – Tĩnh Gia – Thanh Hóa

13. Lợp ngói đắp bờ Nhà thờ 5 gian 4 mái ở Tĩnh Hải – Tĩnh Gia – Thanh Hóa

Xem thêm
10. Lắp Nội Thất đồ Thờ Hoàn Thành Bàn Giao Nhà Thờ ở Kỳ Anh Hà Tĩnh

10. Lắp nội thất đồ thờ hoàn thành bàn giao Nhà thờ ở Kỳ Anh Hà Tĩnh

10. Lắp nội thất đồ thờ hoàn thành bàn giao Nhà thờ ở Kỳ Anh Hà Tĩnh

Xem thêm
10. Sơn Giả Gỗ Hoàn Thiện Nhà Thờ Kỳ Anh Hà Tĩnh

10. Sơn giả gỗ hoàn thiện Nhà thờ Kỳ Anh Hà Tĩnh

10. Sơn giả gỗ hoàn thiện Nhà thờ Kỳ Anh Hà Tĩnh

Xem thêm
12. Lót Ngói Màn Trên Rui, Nét Mới ở Công Trình Nhà Thờ 2 Tầng Văn Bình Thường Tín Hà Nội

12. Lót ngói màn trên rui, nét mới ở công trình Nhà thờ 2 tầng Văn Bình Thường Tín Hà Nội

12. Lót ngói màn trên rui, nét mới ở công trình Nhà thờ 2 tầng Văn Bình Thường Tín Hà Nội

Xem thêm
11. Sơn Giả Gỗ Nhà Khách 7 Gian đình Ích Vịnh , Vĩnh Quỳnh , Hà Nội

11. Sơn giả gỗ Nhà khách 7 gian đình Ích Vịnh , Vĩnh Quỳnh , Hà Nội

11. Sơn giả gỗ Nhà khách 7 gian đình Ích Vịnh , Vĩnh Quỳnh , Hà Nội

Xem thêm
11. Bả Matis Kỹ Càng Chuẩn Bị Sơn Lót Nhà Khách 7 Gian Đình Ích Vịnh Vĩnh Quỳnh Hà Nội

11. Bả matis kỹ càng chuẩn bị sơn lót Nhà khách 7 gian Đình Ích Vịnh Vĩnh Quỳnh Hà Nội

11. Bả matis kỹ càng chuẩn bị sơn lót Nhà khách 7 gian Đình Ích Vịnh Vĩnh Quỳnh Hà Nội

Xem thêm
10. Hoàn Thành Phần Thô Nhà Thờ Chuẩn Bị Vào Sơn Bả Nhà Thờ ở Kỳ Anh Hà Tĩnh

10. Hoàn thành phần thô Nhà thờ chuẩn bị vào sơn bả Nhà thờ ở Kỳ Anh Hà Tĩnh

Hon

10. Hoàn thành phần thô Nhà thờ chuẩn bị vào sơn bả Nhà thờ ở Kỳ Anh Hà Tĩnh

Xem thêm
11. Hoàn Thành Phần Thô đắp Vẽ Trực Tiếp Nhà Khách 7 Gian đình Ích Vịnh Vĩnh Quỳnh HN

11. Hoàn thành phần thô đắp vẽ trực tiếp nhà khách 7 gian đình Ích Vịnh Vĩnh Quỳnh HN

11. Hoàn thành phần thô đắp vẽ trực tiếp nhà khách 7 gian đình Ích Vịnh Vĩnh Quỳnh HN

Xem thêm
09. Hoàn Thành Bàn Giao Nhà Thờ 4 Mái ở Minh Nghĩa Nông Cống Thanh Hóa

09. Hoàn thành bàn giao Nhà thờ 4 mái ở Minh Nghĩa Nông Cống Thanh Hóa

09. Hoàn thành bàn giao Nhà thờ 4 mái ở Minh Nghĩa Nông Cống Thanh Hóa

Xem thêm
08. Hoàn Thành Bàn Giao Nhà Thờ Ích Vịnh- Vĩnh Quỳnh – Hà Nội, Hoa Văn đắp Trực Tiếp Lên Xà Nghé Bảy

08. Hoàn thành bàn giao Nhà thờ Ích Vịnh- Vĩnh Quỳnh – Hà Nội, hoa văn đắp trực tiếp lên xà nghé bảy

08. Hoàn thành bàn giao Nhà thờ Ích Vịnh- Vĩnh Quỳnh – Hà Nội, hoa văn đắp trực tiếp lên xà nghé bảy

Xem thêm
08. Hoàn Thiện Sơn Giả Gỗ Nhà Thờ Ích Vịnh – Vĩnh Quỳnh – Hà Nội

08. Hoàn thiện sơn giả gỗ Nhà thờ Ích Vịnh – Vĩnh Quỳnh – Hà Nội

08. Hoàn thiện sơn giả gỗ Nhà thờ Ích Vịnh – Vĩnh Quỳnh – Hà Nội

Xem thêm
08. Đắp Vẽ Trực Tiếp Hoa Văn Nhà Thờ Ích Vịnh Vĩnh Quỳnh Hà Nội

08. Đắp vẽ trực tiếp Hoa văn Nhà thờ Ích Vịnh Vĩnh Quỳnh Hà Nội

08. Đắp vẽ trực tiếp Hoa văn Nhà thờ Ích Vịnh Vĩnh Quỳnh Hà Nội

Xem thêm
06. Hoàn Thành Nhà Thờ 2 Tầng 8 Mái đao ở Vĩnh Quỳnh Hà Nội

06. Hoàn thành Nhà thờ 2 tầng 8 mái đao ở Vĩnh Quỳnh Hà Nội

06. Hoàn thành Nhà thờ 2 tầng 8 mái đao ở Vĩnh Quỳnh Hà Nội

Xem thêm
07. Hoàn Thành Bàn Giao Nhà 5 Gian Vũ Thư – Thái Bình

07. Hoàn thành bàn giao nhà 5 gian Vũ Thư – Thái Bình

07. Hoàn thành bàn giao nhà 5 gian Vũ Thư – Thái Bình

Xem thêm
06. Lắp Cửa Điện Thờ Vĩnh Quỳnh Chuẩn Bị Bàn Giao

06. Lắp cửa Điện thờ Vĩnh Quỳnh chuẩn bị bàn giao

06. Lắp cửa Điện thờ Vĩnh Quỳnh chuẩn bị bàn giao

Xem thêm
05. Hoàn Thành Bàn Giao Nhà Từ đường ở Hoằng Hóa Thanh Hóa, Hoa Văn đắp Trực Tiếp Lên Xà Nghé Bảy

05. Hoàn thành bàn giao Nhà từ đường ở Hoằng Hóa Thanh Hóa, hoa văn đắp trực tiếp lên xà nghé bảy

05. Hoàn thành bàn giao Nhà từ đường ở Hoằng Hóa Thanh Hóa, hoa văn đắp trực tiếp lên xà nghé bảy

Xem thêm
04. Lắp đặt Nội Thất đồ Thờ Bàn Giao Hoàn Thành Nhà Thờ Đốc Tín – Mỹ Đức – Hà Nội

04. Lắp đặt nội thất đồ thờ bàn giao hoàn thành nhà thờ Đốc Tín – Mỹ Đức – Hà Nội

04. Lắp đặt nội thất đồ thờ bàn giao hoàn thành nhà thờ Đốc Tín – Mỹ Đức – Hà Nội

Xem thêm