CÁC CÔNG TRÌNH THI CÔNG NHÀ THỜ NỔI BẬT

Khởi Công Xây Dựng Nhà Thờ Họ Cao Văn ở Tĩnh Hải Tĩnh Gia Thanh Hóa

Khởi công xây dựng Nhà thờ họ Cao Văn ở Tĩnh Hải Tĩnh Gia Thanh Hóa

Khởi công xây dựng Nhà thờ họ Cao Văn ở Tĩnh Hải Tĩnh Gia Thanh Hóa

Xem thêm
Bả Matis Kỹ Càng Chuẩn Bị Sơn Lót Nhà Khách 7 Gian Đình Ích Vịnh Vĩnh Quỳnh Hà Nội

Bả matis kỹ càng chuẩn bị sơn lót Nhà khách 7 gian Đình Ích Vịnh Vĩnh Quỳnh Hà Nội

Bả matis kỹ càng chuẩn bị sơn lót Nhà khách 7 gian Đình Ích Vịnh Vĩnh Quỳnh Hà Nội

Xem thêm
Hoàn Thành Phần Thô Nhà Thờ Chuẩn Bị Vào Sơn Bả Nhà Thờ ở Kỳ Anh Hà Tĩnh

Hoàn thành phần thô Nhà thờ chuẩn bị vào sơn bả Nhà thờ ở Kỳ Anh Hà Tĩnh

Hon

Hoàn thành phần thô Nhà thờ chuẩn bị vào sơn bả Nhà thờ ở Kỳ Anh Hà Tĩnh

Xem thêm
Gác Hoành Xong Chuẩn Bị Cất Nóc Nhà Thờ Văn Bình Thường Tín Hà Nội

Gác hoành xong chuẩn bị cất nóc Nhà thờ Văn Bình Thường Tín Hà Nội

Gác hoành xong chuẩn bị cất nóc Nhà thờ Văn Bình Thường Tín Hà Nội

Xem thêm
Lợp Ngói Mũi Sò Hạ Long Nhà Thờ đại Tộc Họ Lê Văn ở Kỳ Anh Hà Tĩnh, đắp Vẽ Hoa Văn Bên Trong Chuẩn Bị Lát Nền Lắp Cửa.

Lợp ngói mũi sò hạ long Nhà thờ đại tộc họ Lê Văn ở Kỳ Anh Hà Tĩnh, đắp vẽ hoa văn bên trong chuẩn bị lát nền lắp cửa.

Lợp ngói mũi sò hạ long Nhà thờ đại tộc họ Lê Văn ở Kỳ Anh Hà Tĩnh, đắp vẽ hoa văn bên trong chuẩn bị lát nền lắp cửa.

Xem thêm
Hoàn Thành Phần Thô đắp Vẽ Trực Tiếp Nhà Khách 7 Gian đình Ích Vịnh Vĩnh Quỳnh HN

Hoàn thành phần thô đắp vẽ trực tiếp nhà khách 7 gian đình Ích Vịnh Vĩnh Quỳnh HN

Hoàn thành phần thô đắp vẽ trực tiếp nhà khách 7 gian đình Ích Vịnh Vĩnh Quỳnh HN

Xem thêm
Khởi Công Xây Dựng Nhà Thờ 2 Tầng ở Văn Hội Văn Bình Thường Tín Hà Nội

Khởi công xây dựng nhà thờ 2 tầng ở Văn Hội Văn Bình Thường Tín Hà Nội

Khởi công xây dựng nhà thờ 2 tầng ở Văn Hội Văn Bình Thường Tín Hà Nội

Xem thêm
Hoàn Thành Bàn Giao Nhà Thờ 4 Mái ở Minh Nghĩa Nông Cống Thanh Hóa

Hoàn thành bàn giao Nhà thờ 4 mái ở Minh Nghĩa Nông Cống Thanh Hóa

Hoàn thành bàn giao Nhà thờ 4 mái ở Minh Nghĩa Nông Cống Thanh Hóa

Xem thêm
Cất Nóc Thượng Lương Nhà Thờ Họ 4 Mái 2 Cung ở Kỳ Anh Hà Tĩnh

Cất nóc thượng lương Nhà thờ họ 4 mái 2 cung ở Kỳ Anh Hà Tĩnh

Cất nóc thượng lương Nhà thờ họ 4 mái 2 cung ở Kỳ Anh Hà Tĩnh

Xem thêm
Hoàn Thành Bàn Giao Nhà Thờ Ích Vịnh- Vĩnh Quỳnh – Hà Nội, Hoa Văn đắp Trực Tiếp Lên Xà Nghé Bảy

Hoàn thành bàn giao Nhà thờ Ích Vịnh- Vĩnh Quỳnh – Hà Nội, hoa văn đắp trực tiếp lên xà nghé bảy

Hoàn thành bàn giao Nhà thờ Ích Vịnh- Vĩnh Quỳnh – Hà Nội, hoa văn đắp trực tiếp lên xà nghé bảy

Xem thêm
Hoàn Thiện Sơn Giả Gỗ Nhà Thờ Ích Vịnh – Vĩnh Quỳnh – Hà Nội

Hoàn thiện sơn giả gỗ Nhà thờ Ích Vịnh – Vĩnh Quỳnh – Hà Nội

Hoàn thiện sơn giả gỗ Nhà thờ Ích Vịnh – Vĩnh Quỳnh – Hà Nội

Xem thêm
Đắp Vẽ Trực Tiếp Hoa Văn Nhà Thờ Ích Vịnh Vĩnh Quỳnh Hà Nội

Đắp vẽ trực tiếp Hoa văn Nhà thờ Ích Vịnh Vĩnh Quỳnh Hà Nội

Đắp vẽ trực tiếp Hoa văn Nhà thờ Ích Vịnh Vĩnh Quỳnh Hà Nội

Xem thêm
Hoàn Thành Nhà Thờ 2 Tầng 8 Mái đao ở Vĩnh Quỳnh Hà Nội

Hoàn thành Nhà thờ 2 tầng 8 mái đao ở Vĩnh Quỳnh Hà Nội

Hoàn thành Nhà thờ 2 tầng 8 mái đao ở Vĩnh Quỳnh Hà Nội

Xem thêm
Hoàn Thành Bàn Giao Nhà 5 Gian Vũ Thư – Thái Bình

Hoàn thành bàn giao nhà 5 gian Vũ Thư – Thái Bình

Hoàn thành bàn giao nhà 5 gian Vũ Thư – Thái Bình

Xem thêm
Lắp Cửa Điện Thờ Vĩnh Quỳnh Chuẩn Bị Bàn Giao

Lắp cửa Điện thờ Vĩnh Quỳnh chuẩn bị bàn giao

Lắp cửa Điện thờ Vĩnh Quỳnh chuẩn bị bàn giao

Xem thêm
Hoàn Thành Bàn Giao Nhà Từ đường ở Hoằng Hóa Thanh Hóa, Hoa Văn đắp Trực Tiếp Lên Xà Nghé Bảy

Hoàn thành bàn giao Nhà từ đường ở Hoằng Hóa Thanh Hóa, hoa văn đắp trực tiếp lên xà nghé bảy

Hoàn thành bàn giao Nhà từ đường ở Hoằng Hóa Thanh Hóa, hoa văn đắp trực tiếp lên xà nghé bảy

Xem thêm
Lắp đặt Nội Thất đồ Thờ Bàn Giao Hoàn Thành Nhà Thờ Đốc Tín – Mỹ Đức – Hà Nội

Lắp đặt nội thất đồ thờ bàn giao hoàn thành nhà thờ Đốc Tín – Mỹ Đức – Hà Nội

Lắp đặt nội thất đồ thờ bàn giao hoàn thành nhà thờ Đốc Tín – Mỹ Đức – Hà Nội

Xem thêm
Lắp Cửa Bàn Giao Nhà Thờ Mỹ Đức Hà Nội

Lắp cửa bàn giao nhà thờ Mỹ Đức Hà Nội

Lắp cửa bàn giao nhà thờ Mỹ Đức Hà Nội

Xem thêm
Bàn Giao Nhà Thờ Khúc Thủy- Thanh Oai- Hà Nội

Bàn giao nhà thờ Khúc Thủy- Thanh Oai- Hà Nội

Bàn giao nhà thờ Khúc Thủy- Thanh Oai- Hà Nội

Xem thêm
Nhà Thờ ở Duy Tiên Hà Nam Sau 3 Tháng Bàn Giao

Nhà thờ ở Duy Tiên Hà Nam sau 3 tháng bàn giao

Nhà thờ ở Duy Tiên Hà Nam sau 3 tháng bàn giao

Xem thêm
Quy Trình Thi Công Nhà Thờ Họ Từ Làm Móng đến Lắp Cửa Hoàn Thành Công Trình!

Quy trình thi công Nhà thờ họ từ làm móng đến lắp cửa hoàn thành công trình!

Quy trình thi công Nhà thờ họ từ làm móng đến lắp cửa hoàn thành công trình!

Xem thêm